May 19, 2017

เลือกกระปุกครีมยังไงให้รวย​

บรรจุภัณฑ์กระปุกขวด Package ครีมเครื่องสำอางค์ที่ดีนั้น จะต้องสามารถผลิตและนำไปบรรจุได้ด้วยวิธีการที่สะดวก ประหยัดและรวดเร็ว แล้วดูดี ดูแตกต่างจาก ท้องตลาด โดยราคาให้เหมาะสมที่สุดโดยมี การเลือกออกแบบบรรจุภัณฑ์กระปุกขวดPackageครีมเครื่องสำอางค์มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

1. ลักษณะของสินค้า
หรือ ครีมเครื่องสำอางค์ที่บรรจุคุณสมบัติทางกายภาพ ประกอบด้วย ขนาด รูปทรง ปริมาตร ส่วนประกอบหรือส่วนผสม ของแข็ง ของเหลว ครีมเครื่องสำอางผู้ออกแบบ และเจ้าของ ต้องทราบความเหนียวข้นในกรณีที่เป็นของเหลว และต้องรู้น้ำหนัก/ ปริมาตรหรือความหนาแน่น สำหรับสินค้าที่เป็นของแห้งประเภทของสินค้าคุณสมบัติทางเคมี คือ สาเหตุที่ทำให้สินค้าเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพจนไม่เป็นที่ยอมรับได้ และปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ เช่น กลิ่น การแยกตัว เป็นต้นออกแบบบรรจุภัณฑ์กระปุกขวดPackage หรือ ครีมเครื่องสำอางค์ที่จำหน่ายมีลักษณะเป็นอย่างไร มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์หรือทางเคมีอย่างไร เพื่อจะได้เลือกวัสดุในการทำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันรักษาได้ดี

2. ตลาดเป้าหมายของลูกค้า ของครีมเครื่องสำอางค์
ต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย ว่าลูกค้าเราชอบบรรจุภัณฑ์กระปุกขวดPackageครีมเครื่องสำอางค์ แบบไหน  และเป็นไปตามกระแส ตลาดหรือ ตามTarget ของลูกค้า เพื่อจะได้เลือกบรรจุภัณฑ์กระปุกขวดPackageครีมเครื่องสำอางค์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าการ พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์กระปุกขวดPackageครีมเครื่องสำอางค์ให้สนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จำต้องวิเคราะห์จุดยืนของสินค้าและบรรจุภัณฑ์เทียบกับคู่แข่งขันที่มีกลุ่ม เป้าหมายเดียวกัน เช่น ข้อมูลของปริมาณสินค้าที่จะบรรจุ ขนาด จำนวนบรรจุภัณฑ์ต่อหน่วยขนส่ง อาณาเขตของตลาด

3. วิธีการจัดจำหน่ายกระปุกขวดPackageครีมเครื่องสำอางค์
การจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคเลย ย่อมต้องการบรรจุภัณฑ์ลักษณะหนึ่ง แต่หากจำหน่ายผ่านคนกลาง เป็นคนกลางหรือตัวแทน ครีม หรือ มีวิธีการซื้อของเข้าร้านอย่างไร วางขายสินค้าอย่างไร เพราะพฤติกรรมของร้านค้าย่อมมีอิทธิพลต่อโอกาสขายของ บรรจุภัณฑ์กระปุกขวดPackageครีมเครื่องสำอางค์นั้น ๆ รวมทั้งพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันที่จำหน่ายในแหล่งเดียวกัน และตลาดเดียว กันด้วย

4. การขนส่ง
มีหลายวิธีและใช้พาหนะต่างกัน รวมทั้งระยะทางในการขนส่ง ความทนทานและความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ การคำนึงถึงวิธีที่จะใช้ในการขนส่งก็เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบให้เกิดผลเสีย น้อยที่สุด รวมถึงความประหยัดและปัจจัยเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศด้วย ในปัจจุบันนิยมการขนส่งด้วยระบบตู้บรรทุกสำเร็จรูป

5. การเก็บรักษา
การเลือกกระปุกขวดPackageครีมเครื่องสำอางค์ จะต้องพิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษา สภาพของสถานที่เก็บรักษา รวมทั้งวิธีการเคลื่อนย้ายในสถานที่เก็บรักษาด้วย

6. ลักษณะการนำไปใช้งาน
ของกระปุกขวดPackageครีมเครื่องสำอางค์ต้องนำไปใช้งานได้สะดวกเพื่อประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่าย

7. ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ กระปุกขวดPackageครีมเครื่องสำอางค์
เป็นปัจจัยที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก และจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อยอดขายหรือความสูญเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย บรรจุภัณฑ์ดีอาจต้องจ่ายสูงแต่ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ ย่อมเป็นสิ่งชดเชยที่ควรเลือกปฏิบัติ รวมถึงผลการชดเชยในกระบวนการผลิต การบรรจุที่สะดวก รวดเร็ว เสียหายน้อย ทำให้ประหยัดและลดต้นทุนการผลิตได้

สนใจ กระปุกครีม ราคาส่ง, บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ติดต่อได้ที่ โรงงานผลิตกระปุกครีม
Line : 0618206942
Phone : 02-152-5846

บทความน่าสนใจ

บริษัท ไทเกอร์คิงส์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด

เป็นโรงงานผลิตและจัดจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ใส่เครื่องสำอางค์ “ตลับพลาสติก” มาเกือบ 10 ปี โดยผลิตจากพลาสติกคุณภาพเกรด A โดยทางเรามีเครื่องจักรในการผลิตแบบครบวงจร อีกทั้งเรายังรับฉีดพลาสติก และออกแบบซิลสกรีนตามที่ลูกค้าต้องการ ในราคาย่อมเยาว์

สอบถาม

ที่อยู่ 55/17 หมู่ที่ 1 ตำบล คลองเจ็ดอำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-152-5846
Fax. 02-152-5847

ช่องทางการติดต่อ

All rights reserved ©2022 Tiger King Plastic Products Co., Ltd.

Contact Us